Quạt li tâm – hệ thống hút khói công nghiệp

Quạt li tâm – hệ thống hút khói công nghiệp

Liên hệ

  • Kích thước quạt cũng như công suất của quạt li tâm sẽ phụ thuộc vào không gian bếp
  • Bảo hành: 12 tháng