KỆ SONG 1 TẦNG INOX 304 POSCO TREO TƯỜNG

– Nhãn hiệu: Kim Việt
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

Mô tả

Kệ song 1 tầng inox 304

– Nhãn hiệu: Kim Việt
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

KỆ SONG 1 TẦNG INOX 304 POSCO TREO TƯỜNG
Chuyển lên trên