KỆ SONG 2 TẦNG TRÊN BÀN INOX

– Nhãn hiệu: Kim Việt
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

Mô tả

– Nhãn hiệu: Kim Việt
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

KỆ SONG 2 TẦNG TRÊN BÀN INOX
Chuyển lên trên