MƯƠNG VỈ THOÁT SÀN INOX 304

– Nhãn hiệu: Kim Việt
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

Mô tả

– Nhãn hiệu: Kim Việt
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

MƯƠNG VỈ THOÁT SÀN INOX 304
Chuyển lên trên