Ống gió hình chữ Z – hệ thống hút khói công nghiệp

Ống gió hình chữ Z – hệ thống hút khói công nghiệp

Liên hệ

  • Thiết kế theo khảo sát vị trí, không gian lắp đặt
  • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  • Sản xuất: Kim Việt