TỦ INOX 304 LÀM LẠNH BIA VÀ THÁP BIA

– Xuất xứ: Kim Việt
– Chất liệu: Inox 304, thép…
– Kích thước: Tùy vào số lượng bia cần phục vụ
– Các loại thường dùng: 2,4, 5, 6 hoặc nhiều hơn.
– Nhiệt độ làm lạnh: 0 – 5 độ C.

Mô tả

Tủ làm lạnh bia và tháp bia

– Xuất xứ: Kim Việt
– Chất liệu: Inox 304, thép…
– Kích thước: Tùy vào số lượng bia cần phục vụ
– Các loại thường dùng: 2,4, 5, 6 hoặc nhiều hơn.
– Nhiệt độ làm lạnh: 0 – 5 độ C.

TỦ INOX 304 LÀM LẠNH BIA VÀ THÁP BIA
Chuyển lên trên