Máy rửa chén công nghiệp DOLPHIN DW-3200 Series

Máy rửa chén công nghiệp DOLPHIN DW-3200 Series

Liên hệ

  • Model: DW-3200 Series (DW-3200i, DW-3200ie, DW-3200S, DW-3200Se)
  • Hệ thống rửa: DW-3200i (Loại quay), DW-3200S (Loại cố định)
  • Kích thước mở đóng: 350 mm
  • Kích thước máy 650mm × 650mm × 1355mm
  • Công suất làm sạch (Cái): Khay 45~51; Bát ăn cơm: 1650; Ly cốc 1850; Đĩa 1200
  • Nguồn điện 1PH, 220V 50/60Hz
  • Nhiệt độ rửa (℃) 60 ~ 65 ℃
  • Nhiệt độ tráng (℃) 80 ~ 85 ℃