Phin lọc mỡ – Hệ thống hút khói công nghiệp

Phin lọc mỡ – Hệ thống hút khói công nghiệp

Liên hệ

  • Chất liệu: Inox 304, 201 dày 0,4mm
  • Kích thước: 500*500*50mm
  • Được dùng trong các hệ thống hút khói
  • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  • Sản xuất: Kim Việt